Jan Cacek - kondiční trenér

  • Narozen 1.9.1977 v Litomyšli                                               
  • 1996 - 2001 - magisterské studium na Pedagogické fakultě MU v Brně - učitelství tělesné výchovy (specializace atletika) a základů společenských věd (pro střední školy)   
  • Trenér atletiky - 1.třídy                                                                                
  • 2002 - doktorát z filozofie (PhDr.)
  • 2003 - státní doktorská zkouška (postgraduální studium)
  • Garant předmětu a akreditovaného kurzu  „Kondiční trénink“ na MU FSpP      
  • Úznávaný kondiční trenér nejen v ČR