Kondiční trénink

Kondiční příprava je jedna ze složek tréninku, která se zaměřuje hlavně na rozvoj pohybových schopností sportovce. Tyto schopnosti nepochybně patří k významným faktorům většiny sportovních výkonů. Ve větší nebo menší míře, více nebo méně komplexně zasahuje různé fyziologické funkce lidského těla, dotýká se ovšem i procesů psychyckých. Vychází přitom z adekvátního zatížení pomocí různých metod a modelů. Podle využití konkrétních cvičení, která mohou být více či méně specifická, má také v praxi poněkud odlišnou podobu. Kondiční příprava obecná komplexně působí na všechny pohybové schopnosti pomocí mnoha různorodých cvičení a jejím cílem je dosáhnout všestranného pohybového rozvoje. Naproti tomu kondiční příprava speciální se odvozuje od specifiky sportu a obtížnost spočívá v maximálním uplatnění pohybových schopností ve sportovních dovednostech, ve speciálně vytvářené struktuře pohybu.

 

 

Tvorba programu kondiční přípravy je závislá:

 

 

- na poznání struktury sportovního výkonu v konkrétním sportu.

- na charakteru a rozsahu pohybové činnosti.

- na výchozí úrovni kondice.

- na cílové úrovni kondice (na úrovni, které chceme dosáhnout).

- na modelové charakteristice kondiční připravenosti sportovců rozdílné výkonnostní úrovně.

 

 

 

Čeho pomocí kondičního tréninku dosáhnete:

 

- kvalitnější celková výkonnost

- rychlejší obnovení sil a energetického potenciálu po náročných trénincích a soutěžích

- méně svalové bolesti

- trénovat technické a taktické dovednosti kvalitněji a po delší dobu

- menší náchylnost ke zraněním a rychlejší rekonvalescence po nic

- prevence psychické únavy a zlepšení koncentrace

- větší sebedůvěra sportovců při vědomí, že jsou kvalitně kondičně připraveni

- zábavnější tréninky i utkání, jako výsledek lepší výkonnosti, více vyhraných utkání a méně únavy

 

 

  

David Nerud

Sochorova 42
Brno
616 00
mobil: +420 606 705 333 kondicnitrenink@gmail.com